Pope Francis in Sistine Chapel (Biakinn) ah naute 13 baptism pek nak a nei.

baptism.

Pope Francis in Sistine Chapel (Biakinn) ah naute 13 baptism pek nak a nei.

            Baptism of the Lord ( Bawi Jesuh Baptism Puai) ni ah  Pope in sunglawi zetin sistine biakinnte ah naute 13 Baptism a pekih an nulepa pawl ih biakinn ih naute an ken ruangah khal a lungawi thu a sim.

Add new comment

1 + 3 =