Minung rimruaihnak thil

"Minung rimruaihnak thil" ti mi thuluu thawn Rev. Fr James Ngun Uk ih sim mi thuthangtha ngai tlang uh si.

Add new comment

3 + 1 =